Опять победа! На этот раз по зоозащите

Конец 2011 г. выдался довольно удачным.На этот раз Киевский эколого-культурный центр, Ассоциация зоозащитных организаций Украины и Экоправо-Киев добились от Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины выполнения Закона Украины “О защите животных от жестокого обращения” в части ст.26. Согласно данной статьи, Минобразования еще 5 лет назад было обязано разработать и утвердить Перечень альтернативных методов и обьектов для использования вместо экспериментальных животных. Однако ничего в это плане не было сделано. Не помогло и Распоряжение Кабмина Украины, подписанное в прошлом году его председателем Н.Азаровым. Министр образования Табачник “забил” и на Закон и на Кабмин.

Тогда Киевский эколого-культурный центр и Экоправо-Киев подали иск в Окружной административный суд. г. Киева, обвиняя Минобразования в бездеятельности и нарушении Закона. 19 сентября 2011 г. суд принял решение в нашу пользу, обязав Минобразования разработать данный Перечень. Совместно с Ассоциацией зоозащитных организаций Украины мы разработали проект Перечня и передали его в Минобразования. Чиновники его доработали и на днях Минобразования утвердило своим приказом данный документ. Теперь зоозащитники и студенты ветеринарных, медицинских и биологических вузов и факультетов могут требовать от руководства своих вузов и факультетов отказываться при обучении студентов от использования живых экспериментальных животных.В ближайшее время данный приказ будет размещен на сайте Киевского эколого-культурного центра.

Пресс-служба КЭКЦ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-74-09, факс (044) 278-23-60
23.12.11 № 6/2-2813
На № від

Директору Київського еколого-культурного центру Борейко В. Є.
Про Перелік альтернативних методів та об’єктів для їх використання замість експериментальних тварин
Шановний Володимире Євгеновичу!

На Ваше звернення щодо затвердження Переліку альтернативних методів та об’єктів для їх використання замість експериментальних тварин повідомляємо.
Відповідно до статей 26 та 31 Закону України „Про захист тварин від жорсткого поводження” Міністерством розроблено наказ МОНмолодьспорту щодо затвердження Переліку альтернативних методів та об’єктів для їх використання замість експериментальних тварин.

Зазначеним наказом затверджено Перелік альтернативних методів та об’єктів для їх використання замість експериментальних тварин та надані доручення керівникам відповідних структурних підрозділів Міністерства та підпорядкованих Міністерству установ і організацій щодо забезпечення виконання цього наказу при плануванні та виконанні науково-дослідних робіт з експериментальними тваринами.
Крім цього наказом передбачено завершення роботи із створення Комітету з питань етики (біоетики) Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.
Додаток: копія наказу на 2 арк.
Директор департаменту О. В. Якименко
ХименкоО.А. 486 75 42

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАКАЗ

м.Київ
21 12 2011 p. № 1506

Про затвердження Переліку альтернативних методів та об’єктів для їх використання замість експериментальних тварин
Відповідно до статей 26 та 31 Закону України „Про захист тварин від жорсткого поводження”
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Перелік альтернативних методів та об’єктів для використання у навчальному процесі замість експериментальних тварин згідно з додатком.
2. Департаменту наукової діяльності та ліцензування (Якименко О. В.)
забезпечити виконання цього наказу та інформування про нього вищі навчальні
заклади, наукові установи та заінтересовані органи.
3. Керівникам вищих навчальних закладів III-IV ступенів акредитації
передбачати в навчальних планах використання альтернативних методів та
об’єктів у навчальному процесі замість експериментальних тварин.
4. Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації (Семиноженко В. П.) разом з Департаментом наукової діяльності та ліцензування (Якименко О. В.) до 24 січня 2012 року підготувати та подати на затвердження проект Положення про Комітет з питань етики (біоетики) Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.
5. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я. Я.) розробити навчальну програму курсів щодо використання альтернативних методів та об’єктів у навчальному процесі замість експериментальних тварин у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

Міністр / Д. В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
21.12.2011 № 1506

ПЕРЕЛІК
альтернативних методів та об’єктів для використання замість експериментальних тварин:
1. Комп’ютерне моделювання та навчальні програми.
2. Відеофільми.
3. Електронні тренажери.
4. Манекени тварин.
5. Моделі органів тварин.
6. Культури тканин та клітин.
7. Трупи тварин, померлих природною смертю.
8. Клінічна практика у ветеринарних лікарнях.
9. Он-лайн відеолекції для широкого загалу фахівців та спеціальні відеозаписи лекцій з використанням експериментальних тварин.*
Примітка.* У випадках, коли використання альтернативних методів та
об’єктів, зазначених у пунктах 1-7, є неможливим.
Рішення щодо застосування конкретних альтернативних методів та об’єктів для використання замість експериментальних тварин рекомендується приймати окремо за кожним таким випадком з урахуванням норм Закону України „Про захист тварин від жорсткого поводження”.
Директор наукової діяльності
та ліцензування О. В. Якименко

24.12.2011   Рубрики: Новости