Навіщо виключати з Червоної книги два види ковили, черемшу та інші зникаючі види рослин? Це призведе до їх загибелі!

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
голові Секції з питань охорони рослинного світу Національної комісії з питань Червоної книги України, члену-кореспонденту НАН України С.Л.Мосякіну

Шановний Сергію Леонідовичу!

На недавньому засіданні Секції з питань охорони рослинного світу Національної комісії з питань Червоної книги України було прийнято рішення про винесення з нового видання Червоної книги України 27 видів флори, в тому числі:
Плаун річний
Ковила волосиста
Ковила Лессінга
Клокичка периста
Місячниця оживаюча
Цибуля ведмежа

З цим не можна ніяк погодитись.
В даний час всі види ковили занесені до Червоної книги України. Це було абсолютно правильне рішення, як і занесення до Червоної книги таких рідкісних та зникаючих видів як всіх орхідей або всіх кажанів

Всі ковили безсумнівно є в даний час швидко зникаючими степовими видами. Зараз в Україні залишилося близько 4% степових ділянок, заселених степовими рослинами, з яких під охороною знаходиться всього близько 2% території України. Решта степових ділянок продовжують швидко зникати завдяки оранці, забудові. А там, де ковили ще залишилися, вони знищуються постійними весняними та осінніми палами. Нами в Київській області в цьому році було досліджено 19 степових курганів і 8 ділянок степових валів, при цьому Ковила волосиста була знайдена всього в 4 місцях. Хоча ще 10 років тому вона зустрічалася в 9 точках.
Ковили є прекрасними маркерами для вивчення степових екосистем та їх знаходження в Червоній книзі тому є дуже важливим.
Досвід сусідніх країн також показує, що ковили там є рідкісними та зникаючими і тому занесені в національні Червоні книги (Червоні списки). Так, ковила волосиста занесена до Червоної книги (списки) Польщі, Німеччини, Чехії, ряду суб’єктів Російської Федерації.

Ковила Лессінга занесена до Червоної книги МСОП та в Червоні книги ряду суб’єктів Російської Федерації.
Наявність всіх видів ковили як широко відомого маркера дозволяє широкій природоохоронній громадськості ефективно проводити заповідання степових ділянок, що залишилися, так як не вимагає спеціальних знань для визначення виду ковили.

Вкрай необгрунтованим є також пропозиція виключити з Червоної книги Цибулю ведмежу. Цей вид зараз масово винищується торговцями для продажу на базарах, і тільки наявність її в Червоній книзі хоч якось дозволяє стримувати знищення цієї рослини. Якщо вона буде позбавлена охоронного статусу, наслідки будуть для цибулі ведмежої вкрай негативними. Слід також додати, що в даний час популяції цієї рослини активно знищуються під час рубки лісу. Так, за нашими спостереженнями за останні 5 років тільки в Київській області суцільними рубками лісу було знищено близько 20 місць зростання цібулі ведмежої. Ще більш масштабні розміри знищення популяцій цієї рослини відзначені нами в Черкаській, Житомирській та Чернігівській областях.
В даний час цибуля ведмежа занесена також в Червоні книги сусідніх з Україною країн – Білорусі, Литви та Латвії, що підтверджує правильність її знаходження в Червоній книзі.

Незрозуміло чому було прийнято рішення винести з Червоної книги України плавун річний. Цю зникаючю рослину зараз дуже рідко можна побачити в лісах. Вона заготовлюється для оформлення букетів, і тільки його охоронний статус дозволяє ще якось більш-менш успішно боротися з торговцями. Позбавлення такого статусу означатиме для плауна річного повне зникнення. Крім того слід додати, що плаун річний внесений також в Червоні книги (списки) сусідніх з Україною країн-Польща, Чехії та Словаччини

Абсолютно незрозуміло навіщо виносити з Червоної книги клокичку перисту. Ця рослина одинично зростає в своїх локалітетах, є реліктом і зустрічається тільки в екотонах.
Що стосується місячниці оживаючей, то вона дуже рідкісна в рівнинах і теж вимагає охорони.

Згідно ст. 16 Закону України “Про Червону книгу України» виключення рідкісних видів з Червоної книги відбувається в наступному порядку отримання «« Види тваринного і рослинного світу, занесені до Червоної книги України, які внаслідок вжитих природоохоронних заходів на підставі результатів наукових досліджень визнані такими, що знаходяться поза загрозою зникнення, підлягають виключенню з Червоної книги України. Пропозиції про їх виключення з Червоної книги України розглядаються в тому ж порядку, що і при занесенні видів тваринного і рослинного світу до Червоної книги України.»
У зв’язку з цим хотілося б дізнатися, які такі «природоохоронні заходи» були вжиті щодо цих видів рослин, яка ефективність таких «заходів», а також хотілося б ознайомитися з матеріалами «результатів наукових досліджень», в результаті яких ці види були визнані кандидатами на виключення з Червоної книги. Наскільки мені відомо, ніяких реальних практичних природоохоронних заходів» щодо цих видів прийнято не було. Невідомі нам і наукові дослідження, на основі яких приймаються рішення про зняття з даних видів флори охоронного статусу Червоної книги. Вони, а особливо обидва види ковили, цибуля ведмежа, плавун річний продовжують масово зникати і виключення їх з Червоної книги є грубою помилкою.

Я, як Заслужений природоохоронець України, не згоден з висновками вашої Секції та готовий оскаржувати її рішення в суді.
Переконливо прошу переглянути рішення про винесення цих рослин з Червоної книги України на засіданні вашої Секції.

З повагою, директор Київського еколого-культурного центру, Заслужений природоохоронець України Вл.Борейко

 

21.05.2020   Рубрики: Новости, Первоцвет