Минприроды Украины запретило сенокошение в ПЗФ при помощи тяжелой техники и в период размножения диких животных

Украина сделала еще один шаг в сторону цивилизованной Европы. 20 октября 2014 г. Минприроды Украины директивным письмом за подписью заместителя министра О. Настасенко ( № 5/3-9\12780-14 ) запретила природным заповедникам, биосферным заповедникам и национальным паркам кошение тяжелой техникой ( комбайнами, тракторами,

грузовиками, роторными косилками и др.), а также сенокошение в период размножения и выведения потомства дикими животными и цветения, плодоношения диминирующих аборигенных видов растений.Текст письма ниже=

Природні та біосферні заповідники,

національні природні парки (за списком)

Щодо проведення сінокосіння

До Міністерства екології та природних ресурсів надходять звернення громадських екологічних організацій, зокрема Київського еколого-культурного центру, які наголошують на значній шкоді довкіллю, що завдається у ході проведення сінокосіння в природних заповідниках та заповідних зонах біосферних заповідників і національних природних парків, як заходу з відновлення та збереження їх екосистем (далі – сінокосіння).

Зважаючи на викладене, просимо вжити заходів щодо дотримання установами природно-заповідної о фонду вимог законів України “Про природно-заповідний фонд України”, “Про Червону книгу України”, Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція) інших нормативно-правових акті її у сфері природоохоронного сінокосіння, зокрема.

1. Здійснювати сінокосіння виключно в науково обгрунтованих
обсягах, скоротивши їх до мінімально необхідних.

2. Переглянути строки проведення сінокосіння (крім протипожежного)
з мегою недопущення його в період цвітіння та плодоносіння домінуючих
аборигенних видів рослин та розмноження і виведення потомства тварин у
конкретному році. Особливу увагу при цьому звернути на забезпечення
збереження видів тварин та рослин, занесених до Червоної книги України та
відповідних додатків Бернської конвенції.

3. Не допускати застосування важкої техніки (тракторів, комбайнів,
вантажних автомобілів, роторних косарок тощо) у ході проведення
сінокосіння (крім протипожежного) та вивезення сіна чи зеленої маси,
переважно здійснювати сінокосіння вручну чи косарками на кінській тязі.

4. Здійснювати сінокосіння у максимально стислі строки та “в розгін”.

Забвапвш^лди мозаїчність та ротацію ділянок де проводиться сінокосіння

№ 513-9/12780-14 від 20.10.2014

(крім протипожежного), 3 метою мінімізації загибелі хребетних тварин сінокосіння здійснювати на висоті не нижче 10 см над поверхнею ґрунту (за виключенням ручного сінокосіння).

5. Перед проведенням сінокосіння обстежувати ділянки, де воно мас
проводитися та відмічати місця гніздування птахів чи скупчення інших
тварин з тим, щоб уникати їх знищення під час сінокосіння.

6. Під час проведення сінокосіння та безпосередньо перед ним, вживати заходів щодо відлякування тварин з ділянок, де воно проводиться, в тому числі із застосуванням відлякувальних пристроїв на сінокісній техніці.

7. Не допускати здійснення сінокосіння залученими фізичними або юридичними особами без контролю зі сторони спеціальної адміністрації заповідника чи парку, зокрема в частині допуску залучених осіб та техніки на територію природного заповідника чи заповідної зони. Забезпечувати здійснення інструктажу таких осіб в частині забезпечення збереження тварин та рослин, що охороняються.

8. Забезпечувати рух сінокісної техніки виключно по встановлених спеціальною адміністрацією установи природно-заповідного фонду маршрутах, визначених місцях її в’їзду та виїзду.

9. Не допускати здійснення сінокосіння з метою реалізації сіма чи зеленої маси, що є порушенням постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1913 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідиого фонду”.

10. Не здійснювати сінокосіння на ділянках високої концентрації
біорізноманіття (у десятиметрових смугах навколо водних об’єктів тощо).

Про результати вжитих заходів прошу інформувати.

Заступник Міністра –

керівник апарату О.Г. Настасенко

Мы поздравляем всех участников нашей кампании “Заповедникам-заповедность”, добившихся такого весомого результата в охране дикой природы.

Комментарий Заслуженного природоохранника Украины, директора Киевского эколого-культурного центра Вадимира Борейко

Нам всем вместе удалось реализовать идею выдающегося украинского степоведа , д.б.н. В.С.Ткаченко ( г. Киев) о прекращении сенокошения в степных заповедниках тяжелой техникой и запрете сенокошения в период цветения и плодоношения диких растений, а также идею выдающегося украинского энтомолога , д.б.н. А.В.Захаренко ( г. Харьков) о прекращении сенокошения в степных заповедниках в период размножения дикой фауны.

Страна должна знать своих героев. Я хочу назвать фамилии тех ученых, чиновников и активистов общественных экологических организаций, которые добились этого выдающегося успеха в охране дикой природы= Татьяна Тимочко ( Всеукраинская экологическая лига, организовала три круглых стола, на которых впервые открыто обсуждалась проблема сенокошения в степных заповедниках), Ирина Сех (народный депутат Украины, председатель Экологического комитета Верховной Рады Украины, организация комитетских слушаний по вопросам ПЗФ, в резолюции которых был записан пункт о запрете сенокошения тяжелой техникой), Василий Ткаченко ( доктор биологических наук, Институт ботаники НАНУ, научные консультации ), Михаил Томахин, Игорь Иваненко, Сергей Матвеев ( руководители двух Департаментов и одного отдела Минприроды Украины, разработка данного директивного письма Минприроды Украины ), Наталья Атамась ( Институт зоологии НАНУ, написание экспертного заключения о вреде сенокешения для птиц в степных заповедниках), Игорь Плющ ( Институт зоологии НАНУ, научные консультации, участие в круглом столе), Алексей Бурковский ( Всеукраинская экологическая лига, выработка идеологии кампании, информационная поддержка), Светлана Берзина ( Живая планета, организация и ведение круглого стола),

Виталий Черняховский ( Форум порятунка Киева, организация двух пикетов), Михаил Михалко ( Спилка защиты Голосеева, участие в двух пикетах), Борис Васильковский ( Киево-Могилянская академия, участие в переговорах ), Олег Листопад ( газета Урядовый курьер, участие в переговорах), Оксана Мороз ( Киевский зоопарк, научные консультации, участие в пикетах и переговорах), Иван Парникоза (Киевский эколого-культурный центр, разработка идеологии кампании, информационная работа, участие в пикетах и круглых столах), Павел Швидун (Дружина охраны природы “Зубр”, участие в круглых столах, пикетах, проверках степных заповедников), Антон Паламарчук ( Киевский эколого-культурный центр, участие в проверках степных заповедников), Анна Цвенер и Кшыштов Войцеховский ( Польша, информационная поддержка и научные консультации), Илья Смелянский ( Россия, Степной бюллетень, организация дискуссии на страницах бюллетеня о проблемах сенокошения и выработки компромиссного решения), Валерий Бриних ( Россия, Всероссийское общество охраны природы, разработка идеологии кампании, моральная и информационная поддержка), Галина Левина ( Экоправо-Киев, разработка судебных исков), Андрей Фролкин ( Киевский эколого-культурный центр, участие в пикетах, подготовка жалобы в секретариат Бернской конвенции), Валерий Ловчиновский ( предприниматель, информационная и моральная пддержка), Виктор Грамма и Нина Полчанинова ( Харьковский университет, научные консультации).

Еще раз всем большое спасибо!

Пресс-служба КЭКЦ

02.11.2014   Рубрики: Идем в Европу-строим заповедность, Новости