Экспертное заключение о вреде сенокошения в степных заповедниках на птиц

В степових заповідниках України, зокрема у Хомутовському степу, Провальському степу, Єланецькому степу, Асканії-Нова, степових ділянках Чорноморського заповідника та Михайлівській цілині мешкає 24 види птахів,

що занесено у Список 2 Бернської конвенції. Це лунь лучний (Circus pygargus), деркач (Crex сrех), сова болотяна (Asio flammeus), жайворонок степовий (Melanocorypha calandra), жайворонок білокрилий (Melanocorypha leucoptera), щеврик польовий (Anthus campestris), плиска жовта (Motacilla flava), плиска чорноголова (Motacilla feldegg), плиска біла (Motacilla alba), очеретянка лучна (Acrocephalus schoenobaenus), очеретянка чагарникова (Acrocephalus palustris), кропив’янка рябогруда (Sylvia nisoria), кропив’янка сіра (Sylvia communis), вівчарик-ковалик (Phylloscopus collybita), трав’янка лучна (Saxicola rubetra), трав’янка чорноголова (Saxicola torquata), кам’янка попеляста (Oenanthe isabellina), соловейко східний (Luscinia luscinia), зеленяк (Chloris chloris), просянка (Emberiza calandra), вівсянка звичайна (Emberiza citronella), вівсянка очеретяна (Emberiza schoeniclus), вівсянка садова (Emberiza hortulana), вівсянка чорноголова (Emberiza melanocephala) (згідно Книш М.П., 2003 Фауна то населення птахів степових ділянок заповідника “Михайлівська цілина”, в кн. Проблеми збереження ландшафтного, ценотичного та видового різноманітгя басейну Дніпра, Суми, стр. 164-171.; Тимошенков В.А., 2002 Анализ частоты встречаемости воробьиных птиц на основных маршрутах заповедника “Хомутовская тсепь”, в кн. Збереження степів України, К., Академперіодика, стр. 130-135.; Мерзликин И.Р., Лебедь Е.А., 2003 О необходимости расширения территории “Михайловской целины” (взгляд зоолога), в кн. Проблеми збереження ландшафтного, ценотичного та видового різноманіття басейну Дніпра, Суми, стр. 131-138.; Редінов К.О., 2006 Орнітофауна природного заповідника “Єланецький степ”, Заповідна справа в Україні, в. 1, стр. 46-56.; Гавриленко B.C., Листопадський В.П., Поліщук І.К., Думенко В.П., 2010 Конспект фауни хребетних біосферного заповідника “Асканія-Нова”, Асканія-Нова, 117 стр.; Москаленко Ю.А., 2003 Пространственная дифференциация населения птиц лесных и степных участков Черноморского биосферного заповедника в гнездовой период, в кн. Биоразнообразие и роль зооценоза в естественных и антропогенных экосистемах, Днепропетровск, стр. 231-233.; Кондратенко B.C., Мороз В.А., 2002 Современная авиафауна заповедника Провальская степь и его окрестностей, Заповідна справа в Україні, № 2, стр. 52-62).

Усі ці види птахів будують свої гнізда на степових ділянка на землі або на степових рослинах. Період розмноження цих видів птахів, а саме побудова гнізд, насиджування яєць, вигодовування пташенят, припадає на травень-червень.

Сінокосіння, що має місце у степових заповідниках у травні-червні, призводить до знищення гнізд, яєць та виводків усіх згаданих вище видів птахів,

що є грубим порушенням статті 6 Бернської конвенції. Використовування для проведення сінокосіння у степових заповідниках спеціальної техніки (комбайни, трактори, автомобілі, роторні машини для косіння тощо) протягом весняного та літнього періоду, коли птахи перебувають у степу, призводить до винищення їхніх гнізд, яєць, виводків та дорослих особин та є грубим порушенням статті 6 Бернської конвенції.

Атамась Н.С.

Кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу популяційної екології Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України

02.11.2014   Рубрики: Идем в Европу-строим заповедность, Новости