Заборонити суцільні рубки в заказниках

Голові Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, народному депутату України М.В.Томенку

Науковців,
представників природоохоронних організацій,
представників територіальних громад

Звернення

Шановний Миколо Володимировичу!

У травні цього року був прийнятий підготовлений вами дуже важливий природоохоронний закон, завдяки якому були заборонені санітарні рубки лісу в заповідних зонах біосферних заповідників та національних парків.
Рубки лісу, і насамперед санітарні, як і очищення лісу від захаращеності, завдають величезної шкоди видам тварин, рослин і грибів, занесених до Червоної книги України та Списку Бернської конвенції. Від санітарних рубок лісу в об’єктах природно-заповідного фонду страждає 122 червонокнижних видів (89 видів фауни і 33 види флори з Червоної книги України), а також 119 видів тварин, занесених до Списку 2 Бернської конвенції (1 вид рептилій, 6 видів комах, 4 види земноводних, 15 видів ссавців, 93 види птахів). Отже, завдяки прийнятому в травні закону Україна, як держава, виконала певну частину своїх міжнародних зобов’язень з Бернської конвенції стосовно законодавчої охорони рідкісних видів тварин і рослин та місць їхнього існування, що наближає вітчизняне екологічне законодавство до рівня законодавства найбільш розвинених країн.
Проте, в інших категоріях природно-заповідного фонду, а саме в заказниках, пам’ятках природи та заповідних урочищах ведеться знищення місць існування занесених до Червоної книги України рідкісних тварин і рослин, що веде до загибелі їх популяцій та остаточного їх зникнення. Щорічно в Україні в заказниках вирубується 412 488 куб. м на площі 9600 га, в заповідних урочищах вирубується 105 432 куб. м на площі 2 040 га, а в пам’ятках природи вирубується 4 584 куб. м на площі 192 га.
Все це говорить про широкомасштабний та екологічно небезпечний рівень рубок лісу в об’єктах ПЗФ. Особливо тривожна ситуація з рубками склалася в заказниках, де дозволені рубки головного користування, а санітарні рубки дозволено проводити взагалі без жодного узгодження з природоохоронними органами. У результаті санітарних рубок, які часто є звичайним прикриттям для комерційної заготівлі лісу, дані об’єкти природно-заповідного фонду втрачають свою екологічну цінність і по суті вже не виконують своєї ролі з охорони біорізноманіття.
Так, з 138 українських територій програми IBA (Important Bird Area – міжнародна програма з охорони оселищ птахів) 38 територій (28%), через різні рубки лісу втрачають свою екологічну цінність.
У зв’язку з вищенаведеними фактами просимо Вас розробити та подати на розгляд парламенту законопроект, який заборонятиме санітарні рубки, насамперед суцільні, а також вирубку дуплистих дерев в таких об’єктах природно-заповідного фонду як заказники, заповідні урочищах та пам’ятки природи.

З повагою:

1.Грицан Юрій Іванович доктор біол.наук., професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища , голова Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги (ДОО ВЕЛ), проректор з наукової роботи Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету (ДДАЕУ) ,. м.Дніпропетровськ
2.Барановський Борис Олександрович, канд. біол. наук., с.н.с., пров н. с. НДІ біології Дніпропетровського національного університету (ДНУ), голова еколого-просвітницької громадської організації «Кіммерія»
3. Пікареня Д.С. доктор.техн.наук. профессор, Дніпродзержинський технічний університет; заступник голови Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги, м. Дніпродзержинськ
4.Катан Л.І., доктор екон. наук., зав. кафедри фінансів, керівник Інноваційного центру аграрних технологій ДДАЕУ, м. Дніпропетровськ
5. Богданов Ю.В. канд. техн. наук., декан факультету Екології та безпеки життєдіяльності Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, член Правління Дніпропетровської ОО ВЕЛ, Дніпропетровськ
6. Чорна Валентина Іванівна доктор біол. наук., професор, зав. каф. екології та охорони навколишнього середовища ДДАЕУ член Правління ДОО ВЕЛ, м. Дніпропетровськ
7. Голобородько К.К., канд. біол. наук. Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, член Правління ДОО ВЕЛ, м. Дніпропетровськ.
8. Харитонов Миколо Миколайович доктор с-г наук, професор кафедри селекції ДДАЕУ, м. Дніпропетровськ
9. Андрусевич Катерина Вадимівна канд. біол. наук. асистент кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДАЕУ, м. Дніпропетровськ
10. Мелікаєв Юрій Миколайович канд. техн. Наук, . доцент фізико-технічного факультету Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, зав. кафедри БЖД, член Правління ДОО ВЕЛ, м. Дніпропетровськ.
11. Ворошилова Наталія Володимирівна, канд.біол.наук., доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДАЕУ, м. Дніпропетровськ, член ДОО ВЕЛ,
12. Сюткіна Наталія Георгіївна. канд. біол. наук., викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДАЕУ, член ДОО ВЕЛ, м. Дніпропетровськ.
13. Корабльова А.І. канд. біол. наук, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, доц. каф. екології та ОНС., член ДОО ВЕЛ, м. Дніпропетровськ.
14. Жуков Олександр Вікторович доктор. біол. наук. професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДАЕУ, м. Дніпропетровськ
15. Задорожна Галина Олександрівна, канд. біол. наук., доцент Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ
16. Максимова Наталія Миколаївна канд. техн. наук, викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДАЕУ, м. Дніпропетровськ.
17. Лядська Інна Вікторівна канд. с-г. наук, кафедра рослинництва ДДАЕУ, м. Дніпропетровськ
18. Манюк В.В., кандидат біологічних наук, доцент, Дніпропетровський національний університет ім.О. Гончара, Дніпропетровськ
20.Бондаренко Л. В., ст. викл. Міжрегіональної Академії управління персоналом, м. Дніпропетровськ
21.Загубиженко Н. І., канд. біол.., с.н.с. м. Дніпропетровськ
22.Зайцева І. О. доктор біол.наук., проф. каф. фізіології рослин та екології ДНУ ім.О. Гончара, Дніпропетровськ
23.Зверковський В. М. зав. кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології ДНУ ім.О. Гончара, Дніпропетровськ
24.Іванько І. А. канд. біол. наук, с.н.с., в.о. директора НДІ біологии ДНУ ім.О. Гончара, Дніпропетровськ
25.Кулік А. Ф., канд. біол. наук., с.н.с., НДІ біології ДНУ ім.О. Гончара, Дніпропетровськ
26.Котович О. В., доц. кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології ДНУ ім.О. Гончара, Дніпропетровськ
27.Недзвецкий В. С., доктор біол.наук., проф. каф. біохімії та біофізики ДНУ ім.О. Гончара, Дніпропетровськ
28.Новіцький Р. О., доц. каф. зоології та екології ДНУ ім.О. Гончара, Дніпропетровськ
29.Ліхолат Ю. В. доктор біол.наук.,, зав. кафедри фізіології та інтродукції рослин ДНУ ім.О. 30.Гончара, Дніпропетровськ
31.Оганесян М. С., асп. кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології ДНУ ім.О. Гончара, Дніпропетровськ
32.Пономаренко О. Л. доц. каф. зоології та екології ДНУ ім.О. Гончара, Дніпропетровськ
33.Стрижак О. В., канд. біол. наук., зав. Н.Д.Л. НДІ біології ДНУ ім.О. Гончара, Дніпропетровськ
34.Феденко В. С., канд. біол. наук, с.н.с., пров н. с. НДІ біології ДНУ ім.О. Гончара, Дніпропетровськ
35. Хромих Н. О., канд. біол. наук, с.н.с., НДІ біологии ДНУ ім.О. Гончара, Дніпропетровськ
36.Чегорка П.Т., с. н. с. Інституту сільського господарства степової зони НААН України, голова еколого-туристичного об’єднання «Орлан»
37.Шупранова Л. В., канд. біол. наук, с.н.с., НДІ біології ДНУ ім.О. Гончара, Дніпропетровськ
38. Куземко Анна, доктор. біол. наук, Eurasian Dry Grassland Group, м. Умань.
39. Русєв Іван Трифонович, доктор. біол. наук, керівник фонду «Природна спадщина», м. Одеса
40. Ломакін Павло Іванович, голова обласної організації українського товариства охорони природи, заступник голови Ради громадських організацій екологічного спрямування в Дніпропетровський області, м. Дніпропетровськ
41. Андрух А.М. голова Дніпропетровської міської організації ВЕЛ, співробітник кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДАЕУ, член Правління ДОО ВЕЛ, м. Дніпропетровськ
42. Федорова Ольга Олександрівна, член Правління Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги, м. Дніпродзержинськ
43. Лосевська Тетяна Миколаївна, член Дніпропетровського міського осередку ВЕЛ, м. Дніпропетровськ
44. Вагнер І.В. аспірант кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДАЕУ, м.Дніпроптеровськ
45. Усов Федір Михайлович державне підприємство «Краснолиманський лісгосп», Донецька область
46. Анісімова Алла Євгенівна голова Самарськго районного осередку ВЕЛ м. Дніпропетровськ
47. Гришко Віталій Миколайович голова Криворізького МО ВЕЛ канд. біол. наук., Дніпропетровська область.
48. Данильченко Іванна Степанівна голова Синельниківського РО ВЕЛ, депутат Синельниківської райради, Дніпропетровська область.
49. Сокіл Валентина Миколаївна голова міської організації Всеукраїнської екологічної ліги м. Жовті Води
50. Косих Антоніна Іванівна, канд.. пед. наук голова Нікопольського міської організації Всеукраїнської екологічної ліги, м. Нікополь
51. Кіріченко Олександр Володимирович, голова Царичанського районного осередку Всеукраїнської екологічної ліги, Дніпропетровська область.
52. Гапіч Геннадій Петрович голова Дніпродзержинського районного осередку Всеукраїнської екологічної ліги, Дніпропетровська область.
53. Рудаков В.М. голова «Лівобережного» районного осередку районного осередку Всеукраїнської екологічної ліги, м. Дніпропетровськ.
54. Григоренко Олег Сергійович,. доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДАЕУ, член ДОО ВЕЛ, м. Дніпропетровськ
55. Марченко Надія Григорівна, завуч КЗО «Дніпропетровська Вальфдорфська середня загальноосвітня школа», член ДОО ВЕЛ., м. Дніпропетровськ
56. Кармизова Ліна Олександрівна аспірантка НДІ біології ДНУ ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ
57. Федотова Лариса Олександрівна, член кор. УЕАН, учитель хімії та екології ЗСОШ еколого-економічного напрямку №67, член ДОО ВЕЛ, м. Дніпропетровськ.
58. Переметчик Микола Миколайович заступник начальника управління з екології та охорони навколишнього природного середовища міської ради м. Дніпропетровська, Дніпропетровська обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги, м Дніпропетровськ
59. Кацевич Вікторія Валеріївна асистент кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДАЕУ, м. Дніпропетровськ
60. Буц Тетяна Олександрівна вчитель ССЗОШ №9 м. Дніпропетровськ
61.Єлізаров Роман Володимирович п\ п. м. Новомосковськ
62.Кожина Н.А., ДГОО “Громадський рух України “За право громадян на екологічну безпеку”, м. Дніпропетровськ
63.Сілічьов Олексій Сергійович, Всеукраїнська екологічна ліга, м. Дніпропетровськ
64.Лобановський Сергій Анатолійович, Всеукраїнська екологічна ліга, м. Дніпропетровськ
65.Льовкіна Вікторія Георгіївна, Голова ГО “Шульгівська громада”, с. Шульгівка Петриківського р-ну Дніпропетроська обл.
66.Богданов Юрій Володимирович, член ДГЕО “Голос Природи”, м. Дніпродзержинськ
67.Каніболоцька Ганна Григоровна, член ВЕЛ, с. Шульгівка Петриківського р-ну Дніпропетроська обл.
68.Гезь Юлія Юріївна, член ГО “Шульгівська громада”, с. Шульгівка Петриківського р-ну Дніпропетроська обл.
69.Лазур Юрій Іванович, член правління ГО “Шульгівська громада”, с. Шульгівка Петриківського р-ну Дніпропетроська обл.
70. Дмитров Павло Олександрович, член правління ГО “Шульгівська громада”, с. Шульгівка Петриківського р-ну Дніпропетроська обл.
71. Кліщенко Валерій Іванович, член ГО “Шульгівська громада”, с. Шульгівка Петриківського р-ну Дніпропетроська обл.
72.Сидякіна Тамара Сергіївна, Голова партійного осередку Всеукраїнського обєднання “Батьківщина”, смт Петриківка, Дніпропетроська обл.
73.Зезюлін Віктор Миколайович, член ГО “Шульгівська громада”, с. Шульгівка Петриківського р-ну Дніпропетроська обл.
74.Пономаренко Анатолій Григорович, член ГО “Шульгівська громада”, с. Шульгівка Петриківського р-ну Дніпропетроська обл.
75.Димарчук Наталья Василівна, м. Дніпропетровськ
76.Димарчук Юрій Георгійович, м. Дніпропетровськ
77.Волошин Костянтин Георгійович, член ГО “Шульгівська громада”, с. Шульгівка Петриківського р-ну Дніпропетроська обл.
78.Іванов Олександр Анатолійович, м. Дніпродзержинськ
79.Ловчиновський Валерій Ігоревіч, медіа-руппа «Грін Відео» м. Харків
80.Ловичновська Аліна Валеріївна, медіа-руппа «Грін Відео» м. Харків
81.Харьякова Марина Василіївна, біолог, Харківська область
82.Шерстюк Іван, єгер Ізюмсього українського товариства мисливців та рибалок, Харківська область
83.Перегон О.О., журналіст-еколог, голова КР ГО “Зелений Фронт”, Харків,
84.Ведмідський О.Б.. експерт-еколог, активіст ГО “Зелений Фронт”, Харків,
85. Богданис О.С, ГО “Зелений Фронт”, Харків,
86. Сосіпатров А.М.-член Координаційної ради Громадської организації “Зелений Фронт”, м.Харків.
87.Березін Володимир Борисович, директор еколого-культурного центру «Бахмат», Донецька область
88.Бурковський Олексій Петрович, Всеукраїнська екологічна ліга, Донецька область
89.Луковенко С.П. Національна спілка краєзнавців України, Донецька область
90.Вихристюк Ірина Михайлівна, Татарбунарська районна громадська екологічна організація “Відродження” м.Татарбунари Одеської область.
91. Василюк Олексій Володимирович, заступник голови ГО «Національний екологічний центр України»., м. Київ

08.10.2015   Рубрики: Борьба за заповедность, Новости, Спасем украинский лес