Видана нова книга: Громадський екологічний контроль

Громадський екологічний контроль,

.В.Берзіна,В.Є.Борейко,Г.С.Бузан, 2017, Київ, 150 стр.

Електронний варіант книги- http://ecoethics.com.ua/wp-content/uploads/2018/09/7.pdf

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1

СИСТЕМА ГРОМАДСЬКОГО ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ:

ПРЕДМЕТ, ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

 

1.1.

Категоріально-понятійний базис

громадського екологічного контролю

 

1.2.

Зв’язок громадського екологічного контролю

з екологічними правами громадян

 

1.3.

Сучасний стан правов

ого регулювання

громадського екологічного контролю

 

РОЗДІЛ 2

ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1.

Діяльність громадських інспект

орів

з охорони довкілля

 

2.2.

Нормативно-правов

а база на допомогу

громадським інспекторам з охорони довкілля

 

2.3.

Документальне оформлення перевірки

 

2.4.

Здійснення громадськог

о екологічного

контролю громадськими організаціями

природоохоронного спрямування

 

РОЗДІЛ 3

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ

З ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

 

3.1.

Боротьба з незаконним продажем

ранньоквітучих рослин

 

3.2.

Боротьба з незаконним продажем новорічних ялинок

 

3.3.

Боротьба із забрудненням навколишнього середовища

 

 

3.4.

Боротьба з незаконними рубками лісу

 

3.5.

Боротьба з рибним і мисливським браконьєрством

 

3.6.

Боротьба з незаконним фотографуванням диких тварин

3.7.

Створення охоронних зон навколо гнізд

рідкісних видів птахів

22.09.2018   Рубрики: Новости