Огромная победа!

Огромная победа! Вслед за Киевской областью, КЄКЦу удалось добиться введения моратория на рубки леса в обьектах ПЗФ Закарпатской области http://www.mukachevo.net/ua/News/view/138993 Предложение Киевского эколого-культурного центра о введении моратория на санитарные и другие рубки в обьектах ПЗФ местного значения поддержал губернатор Закарпатской области Г.Москаль и Закарпатское областное управление лесного и охотничьего хозяйства. 17 марта 2016 г. проект решения о введении моратория был проголосован Закарпатским областным советом .

Теперь на очереди Волынь, где члены областной депутатской комиссии по экологии поддержали предложение КЭКЦ о ведении моратория на рубки леса в обьектах ПЗФ Волыни http://lesovod.blogspot.com/2016/03/blog-post_11.html, а также город Киев, где КЭКЦ начал подготовительную работу среди депутатов Киевгорсовета. Проект решения Закарпатского облсовета о моратории на вырубку леса в обьектах ПЗФ, который 17 марта 2016 г. стал подзаконным актом-ниже.

Пресс-служба КЭКЦ

У К Р А Ї Н А

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Друга сесія VIІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я

Від __________ 2016 року № ___________
м.Ужгород
Про введення мораторію на вирубку
лісів у межах природно-заповідного
фонду Закарпатської області

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», «Про Червону книгу України», Лісового кодексу України, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії Закарпатської обласної ради з питань екології та використання природних ресурсів, з метою збереження площ цінних старовікових лісів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду Закарпатської області, недопущення втрат їх природної цінності, Закарпатська обласна рада вирішила:
1. Тимчасово заборонити на території об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Закарпатскої області проведення суцільних рубок усіх видів, у тому числі суцільних санітарних, лісовідновних, рубок реконструкції тощо, у деревостанах природного походження, а також стиглих та перестиглих деревостанах штучного походження.
2. Рекомендувати департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації:
2.1. Інформувати лісокористувачів про неприпустимість здійснення суцільних рубок на території об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Закарпатської області.
2.2. Не надавати погодження на проведення на території об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Закарпатської області суцільних рубок усіх видів, у тому числі суцільних санітарних, лісовідновних, рубок реконструкції тощо, у деревостанах природного походження, а також стиглих та перестиглих деревостанах штучного походження.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Закарпатської обласної ради з питань екології та використання природних ресурсів і першого заступника голови Закарпатської обласної ради Борто Й.Й.

Голова ради М.Рівіс

Пояснювальна записка
до проекту рішення «Про введення мораторію на вирубку лісів у межах природно-заповідного фонду Закарпатської області»

1. Обгрунтування необхідності прийняття рішення.
Підставою розроблення проекту є необхідність посилення контролю в галузі охорони, збереження, раціонального та невиснажливого використання природних ресурсів, забезпечення відновлення відтворювальних властивостей лісу.
Неприйняття рішення Закарпатської обласної ради «Про введення мораторію на вирубку лісів у межах природно-заповідного фонду Закарпатської області» може призвести до самовільного та безконтрольного використання природних ресурсів у межах області, а також порушення природоохоронного законодавства, створення конфліктних ситуацій, невдоволення місцевого населення.
2. Метаі і завдання прийняття рішення.
Приведення у правове поле питань, що стосуються охорони, відтворення раціонального та невиснажливого використання території об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Закарпатскої області.
3. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення.
У результаті суцільних рубок території об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Закарпатскої області ці території втрачають свою екологічну цінність і перестають виконувати своєї ролі з охорони біорізноманіття. Тимчасова заборона на території об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення проведення суцільних рубок усіх видів, у тому числі суцільних санітарних, лісовідновних, рубок реконструкції тощо, у деревостанах природного походження, а також стиглих та перестиглих деревостанах штучного походження дозволить зберегти цінні старовікові ліси та недопустити втрату їх природної цінності.
4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.
Конституція України, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони біорізноманіття» від 09 квітня 2015 року №323-VIII
5. Фінансово-економічне обґрунтування.
Реалізація даного рішення не потребує бюджетних асигнувань
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення.
Впровадження проекту розпорядження забезпечить посилення контролю в галузі охорони природних ресурсів, що сприятиме їх збереженню та раціональному використанню.

Начальник управління

21.03.2016   Рубрики: Борьба за заповедность, Новости