Кожен п’ятий вид тварин і восьмий – рослин Червоної книги України зникає внаслідок вирубки лісів.

До третього видання Червоної книги України, виданого в 2009 році, входить 542 видів тваринного і 826 видів рослинного світу. Для кожного з видів вказані причини, що призводять до зменшення чисельності рідкісних видів. Нами було проаналізовані ці причини, щоб з’ясувати, яку роль у зменшенні біорізноманіття України відіграє лісове господарство.

Виявилось, що лісогосподарські заходи у різних їх формах призводять до зменшення чисельності 107 видів тваринного і 106 видів рослинного світу.

Причини, зазначені в Червоній книзі і пов’язані з лісогосподарською діяльністю, вельми різноманітні, у зв’язку з відсутністю уніфікованого підходу до класифікації. Для спрощення аналізу, розділимо їх на такі категорії – суцільні рубки (до яких віднесемо: знищення гірських лісів, заміна природних лісів штучними, скорочення площ букових та грабових лісів, зменшення площ дібров, знищення старих ділянок лісу, скорочення площі старих лісів, знищення ділянок старого заплавного лісу, вирубування старих ділянок лісу, зменшення площ та омолодження лісів, зменшення площ стиглих деревостанів, скорочення площ старих листяних лісів), вибіркові рубки (куди віднесемо вирубування старих дерев, порушення природної структури лісу, заміна природної структури лісів, зміна природної структури та густоти деревного покриву лісу, знищення підліску, вирубування старих дуплистих дерев), та не визначені за типом, коли не зрозумілий вибірковий чи суцільний характер рубок (лісозаготівля, вирубування лісів, санітарні рубки лісів, вирубування соснових лісів, інтенсивне лісокористування, вирубування лісів та чагарників, лісогосподарська діяльність, знищення лісів на прибережних ділянках, зміна біотопів (лісових), знищення гнізд під час рубок лісу, вирубування заплавних лісів, зростання об’ємів лісогосподарських робіт, зміни у породному складі лісів, вирубка байрачних лісів, інтенсивна експлуатація лісів).

Розглянемо окремо тваринний і рослинний світи.

Маємо наступний розподіл причин, за якими відбувається знищення рідкісних лісових видів тварини Червоної книги:

diag1

Варто зазначити, що тварини, причинами зникнення яких, згідно Червоної книги, є вибіркові рубки, так само можуть зникати і внаслідок суцільних рубок.

У найбільшій категорії – не визначених за типом рубок – велику частку складають санітарні рубки, із не підписаним типом – вибіркові вони, чи суцільні. Якщо ж відповідним чином згрупувати рубки за походженням (санітарні та інші типи рубок), не залежно від типу (вибіркові чи суцільні), отримаємо наступну картину:

diag2

Стає очевидною величезна негативна роль санітарних рубок у процесі знищення біорізноманіття в лісах України, на що постійно звертають увагу науковці і природоохоронці.

На жаль, подібний аналіз для рослинного світу дещо ускладнений, через відсутність детальних відомостей про типи рубок, внаслідок яких зникають ті чи інші види. Так, для абсолютної більшості видів просто зазначено: вирубування лісів, або просто вирубування. Тому, провівши подібний аналіз по рослинам Червоної книги України, отримуємо таку картину:

diag3

Завдяки зазначеній вище причині серед рослин не можливе проведення аналізу за походженням рубок (санітарні чи інші типи).

Те саме ще в більшій мірі стосується світу грибів, для 42 видів яких (із 109 присутніх у Червоній книзі, включно з лишайниками) вказана причина зникнення – як правило, просто «вирубування лісів», без зазначення деталей.

Проведення подібного аналізу дозволяє зробити ряд висновків. Перший з них – лісове господарство, передусім в обличчі Державного агентства лісових ресурсів України, обов’язково мусить враховувати наявність рідкісних видів тварин, рослин і грибів при проведенні лісогосподарської діяльності, так як, у разі нехтування ними, ми ризикуємо втратити сотню видів тварин і півтори сотні видів рослин та грибів. На разі, як відомо, лісгоспи обмежуються охороною рідкісних видів тільки на словах: в Інструкції з впорядкування лісового фонду України відсутні методичні рекомендації по пошуку цих видів, що є порушенням п.9 ст. 46 Лісового кодексу України, який зобов’язує лісгоспи враховувати рідкісні види при проведенні лісовпорядкування.

Другий висновок випливає із великої ролі санітарних рубок у зникненні рідкісних видів. Це зайвий раз доводить необхідність зменшення обсягу санітарних рубок, в першу чергу, на всіх територіях ПЗФ, а також у вікових лісах природного походження, які, як правило, є осередками біорізноманіття, та в інших лісах, важливих для збереження біорізноманіття. Важливим є обмеження рубок ліквідації захаращення, зокрема, шляхом збільшення допустимої кількості мертвої деревини на одиницю площі.

Третій висновок цілком логічно випливає із недосконалості описів можливих причин зникнення видів: Червона книга має містити якомога повний опис небезпек для кожного виду. Зазначення у якості причини «лісогосподарські роботи» або «рубки лісів», очевидно, недостатньо для ефективної охорони виду на території лісогосподарських підприємств. Для цього потрібне чітке формування вимог, які типи рубок не бажані для цього виду, або у який період року небажане їх проведення. Адже, Червона книга, згідно ст.3 Закону України «Про Червону книгу України», є офіційним державним документом, який є основою для розроблення та реалізації програм, спрямованих на охорону рідкісних видів, а подібне розпливчасте трактування причин неприпустиме для державного документу.

Слід завважити один маленький не очевидний момент. Крім санітарних рубок, є ще цілий ряд інших типів рубок, які можуть мати той самий характер, але дещо інші причини і і теж не належать до рубок головного користування – це лісовідновні рубки, рубки реконструкції, переформування, ландшафтні тощо. Вони рідко використовуються, але, у разі заборони проведення санітарних рубок, наприклад, в місцях оселення рідкісних видів, можуть бути використані для обходу цієї заборони. Це слід пам’ятати при написанні вимог до охорони рідкісних видів у наступному виданні Червоної книги.

Отже, підсумовуючи все вище сказане, можна зробити загальний висновок, що ефективна охорона представників Червоної книги України в межах лісового фонду неможлива без вирішення озвучених трьох проблем – прописання дієвого механізму врахування видів при лісовпорядкуванні, обмеженні санітарних рубок та уточнення вимог охорони, для видів Червоної книги України.

 

 

Источник: http://www.fleg.org.ua/konkurs-2015/978

07.10.2019   Рубрики: Новости, Спасем украинский лес