Добування берилію в Поліському заповіднику неприпустимо !

Сергій Жила, екс-директор Поліського заповідника

 

Зауваження до оцінки впливу на довкілля (далі ОВД) планованої діяльності з видобування берилію ТОВ «Пержанська рудна кампанія»

Планована діяльність з видобування берилію ТОВ «Пержанська рудна кампанія» спроектована всупереч чинному законодавству на землях природоохоронних територій різного статусу, а саме на територіях, де така діяльність заборонена. Окрім того, особливості технологій видобування, збагачення переробки, як і особливості ґрунтово-кліматичні з високою кількістю опадів, близьким рівнем ґрунтових вод, близькістю водотоків робить видобування берилію екологічно небезпечним для довкілля і населення. Передусім така діяльність заборонена Законом України Про Екологічну мережу (Із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012, ВВР, 2013, № 46, ст.640) та Законом України Про природно-заповідний фонд.

Проект проігнорував вимоги законодавства, щодо доцільності альтернативного розміщення шахти на безпечній відстані від річок Перга, Уборть та населених пунктів Перга, Рудня Перганська. Розміщення шахти і промислового майданчика поблизу р. Перга, Уборть приведе до катастрофічного рівня забруднення води і заплави цих річок та унеможливить безпечне проживання населення вздовж цих річок. Розміщення стволів шахт і промислового майданчика вибране у найбільш вразливому з екологічної точки зору місці – поблизу заплав двох річок. На ст. 135 розглядається питання, щодо встановлення водоохоронної зони для р. Перга (25 м) та р. Уборть (50 м) з переліком незрозумілих заборон на зразок «влаштування таборів для худоби» чи «зберігання пестицидів». Водоохоронна зона стосовно розглядуваного добування берилію має бути не менше 3 км.

В матеріалах з ОВД планованої діяльності фактично по всьому тексту документа наведені неправдиві і взаємовиключаючі твердження. Так на с.16 «екологічно небезпечні компоненти, які видобуваються при експлуатації родовища відсутні». Тут же наводяться дані «дослідження визначення питомої ваги радіоактивних порід. Породи відносяться до першого класу (370 Бк/кг) (с.16). Далі наведені дані, щодо сполук берилію з перевищенням ГДК токсичності для ґрунтів, так як ці речовини концентруються в трофічних ланцюгах (с.143). Разом з тим, ніде в проекті не прописана особливість берилію, як потужного канцерогену. Не прописані клінічні ознаки перебігу захворювань у людини від впливу сполук берилію, про наявність латентного періоду перед масовим онкозахворюваннями. Відсутні рекомендації, щодо вживання якихось препаратів з профілактичною метою. При цьому с.57 просто зазначає, що відходи, що містять берилій належать до групи з переліку груп відходів з небезпечними складниками.

На с. 139 наведена інформація, щодо території планованої діяльності по видобуванню берилію і котра ніби то не належить до національної екологічної мережі чи то мережі Житомирської області. При цьому не наводиться карта-схема екологічної мережі Житомирської області, котра йде як додаток до рішення Житомирської обласної ради і котра би підтвердила приналежність Пержанського рудного поля до заповідного ядра (ключової території мережі, або природоохоронної території з найвищим статусом). Фактично ОВД порушила вимогу рішення ХХІV сесії Житомирської обласної ради V скликання від 11.05.2010р. №1080. Однак і в наведеній в ОВД схемі екомережі за №7 знаходиться ядро екомережі «Убортське» в межах Пержанського рудного поля. На с. 139 є незрозуміле посилання, що територія планованої діяльності відповідно до вимог «Порядку включення територій та об’єктів до переліку територій та об’єктів екологічної мережі» затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 16.12.2015 р. №1196. Звичайно планована територія має бути включена до переліків і ОВД визнає, що територія планованої діяльності частково відноситься до об’єкту Poliskji (UA 0000001). Далі йдуть якісь незрозумілі запевнення, що видобування берилію на території об’єкту Смарагдової мережі мережі буде здійснюватися з дотриманням положення ст. 6 Конвенції про охорону дикої флори і фауни і природних середовищ існування в Європі. Як автори розуміють проведення видобування берилію з вимогами конвенції! На с.82 стверджується, що ступінь впливу на ґрунти від випадінь хімічних забруднювачів в повітря буде знаходиться в нормальних межах.

Шахтний спосіб вимагає великої кількості води і безумовно змінить існуючий гідрологічний режим, що неминуче приведе до проблем лісових пожеж, збереження боліт і всихання деревостанів. Вплив очевидно буде і у формі осушення і локального підтоплення в місцях новостворених ставів. На с. 26 стверджується, що роботи по видобуванню корисних копалин «будуть вестись способами, що не призводять до погіршення протипожежного і санітарного стану лісів ДП «Олевське лісове господарство» та умов його відтворення». В проекті згадується про необхідність врахування кумулятивного впливу інших розробок корисних копалин, але такий кумулятивний вплив реально не розрахований. В ОВД наведений реєстр держслужби геології та надр про добування торфу і бурштину. Добування торфу передбачає осушення боліт і торфу і тому кумулятивний вплив на зниження рівня ґрунтових вод буде помітний. В останні роки і без впливу видобування берилію ситуація з всиханням лісу та зникненням боліт близька до катастрофічної. При цьому на с. 80 стверджується, що «значного регіонального пониження рівня ґрунтових вод не очікується». Проблема з рівнем ґрунтових вод вже є на сьогодні і в подальшому це матиме катастрофічний стан.

На с. 240 наводиться ніби то обгрунтований технологічний прийом. «Місце скидання стічних вод буде встановлено нижче межі населеного пункту за течією водотоку на відстані, яка виключає вплив згінно-нагінних явищ». Під населеним пунктом мається на увазі мабуть с.Рудня Перганська. Однак, що буде при цьому вниз за течією річки нічого не прописано. Згідно карти (дод.№12) новий східний ствол шахти має бути розміщений поблизу р.Перга. Це дуже близьке розміщення, зважаючи навіть на вимогу, що для підприємств по добуванню берилію розмір санітарно-захисної зони складає 1000 м». Насправді, виходячи з особливостей регіону Пержанського рудного поля (близького до поверхні рівня ґрунтових вод, високої заболоченості території, промивного типу гідрологічного режиму через масового залягання під тоненьким шаром ґрунту піщаних відкладів) розмір санітарно-захисної зони має бути збільшений. Найближча житлова забудова від проммайданчика знаходиться на відстані 1100 м і там постійно проживати людині небезпечно.

При планованому добуванню 200 000т. руди в рік рівень сполук берилію в водах річок, в ґрунті буде без сумніву перевищений і тому в ОВД має бути наведена карта ймовірного перевищення ГДК в перший рік добування і в наступні роки з подальшого розширенням такої території (ореол забруднення). В матеріалах ОВД є інформація про неминуче створення хвостосховища з високотоксичним берилієм, про те, що багато вод буде утворюватися ще і на збагачувальних фабриках. Всі ці токсичні відходи будуть розміщені поблизу долин двох річок. Твердження, що такі води будуть повністю очищені від токсичних речовин (ціанидів і інших сполук) до рівня ґрунтових вод з допомогою ставків чи якихось хімічних реакцій не відповідає дійсності і про це має бути попереджене місцеве населення. Так на с.55 вказується, що шахтні води будуть використані в процесі збагачення берилієвих руд на збагачувальній фабриці в оборотному процесі. Залишок технічних вод буде поступати в ставок-відстійник і після освітлення і доведення до якості поверхневих вод, вони будуть скидатися в існуючу гідромережу. Отже про повний замкнений цикл використання води в ОВД мова не йде зовсім. При цьому стверджується, що планова діяльність буде супроводжуватись значним споживанням води на технологічні потреби (с.55). Окрім того передбачається утворення таких осередків токсичних речовин:

- від залишків видобування руд…;

- від кислоти сірчаної відпрацьованої;

- від сульфіду натрію;

- від фторидів.

В додатку 30.т.в.о. директора Поліського заповідника «вважає за можливе проведення планованої діяльності з видобування корисних копалин ТОВ «Пержанська Рудна Компанія» з посиланням на «Кодекс України «Про надра». Насправді подібних повноважень у т.в.о. директора заповідника немає і в своїй діяльності заповідник користується іншою законодавчою базою і передусім законом України «Про природно-заповідний фонд, положенням і Проектом організації території та охорони природних комплексів.

В додатку №25 за підписом директора ДП Олевське лісове господарство О. А. Бондарчука наведена недостовірна інформація про те, що згадане родовище берилію є експлуатаційні ліси без особливої категорії захисності. З цього приводу має бути окремий коментар регіональних підрозділів Мінприроди та екологічної інспекції. Дивує, що в ОВД повністю відсутні будь які коментарі чи погодження з органами Мінприроди чи екологічної інспекції.

Прийняття рішення, щодо форм і інтенсивності впливу планованої діяльності по видобутку берилію на територію Поліського природного заповідника, мінімізації цього впливу шляхом додаткового проведення природоохоронних заходів, визначення польових робіт з моніторингу має прийматись з залученням фахівців різного профілю та розглядатись на науково-технічній раді Поліського природного заповідника. В кінцевому варіанті вся ця інформація має бути представлена в «Проекті організації території та охорони природних комплексів Поліського природного заповідника» з відповідним погодженням та затвердженням.

Викладені зауваження щодо ОВД планованої діяльності з видобування берилію ТОВ «Пержанська рудна кампанія» є підставою для визнання ОВД таким, що не відповідає встановленим ЗУ про ОВД вимогам, а відтак і відмовою у видачі дозволу з ОВД. Відмова у видачі висновку на ОВД згідно з вимогами ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» ч. 1. Ст. 4 та ч. 2, 5 ст. 4, 1 а саме: «подання суб’єктом господарювання неповного пакету документів, свідоме замовчування про загрози впливу сполук берилію на стан довкілля, тваринного світу та здоров’я місцевого населення. Для прийняття обґрунтованого рішення з відмови чи надання рішення з ОВД необхідне додаткове незалежне проведення наукових експертиз, польових обстежень. В матеріалах ОВД планованої діяльності з видобування берилію ТОВ «Пержанська рудна кампанія» відсутні автори (виконавці), котрі несуть відповідальність за достовірність викладеної в ОВД інформації.

Згідно ст.15 ЗУ Про ОВД « правопорушеннями у сфері ОВД є:

1.надання завідомо неправдивих чи неповних відомостей про вплив на довкілля планованої діяльності;

2. особи винні у порушенні законодавства про ОВД притягуються до дисциплінарної. Адміністративної, цивільної чи кримінальної відповідальності.

Зміст ОВД свідчить, що його виконавці і залучені експерти вчинили правопорушення згідно ст.15 ЗУ Про ОВД. Передусім планована діяльність має бути заборонена з огляду на заборону розробку корисних копалин в межах територій природних заповідників, ядер національної екомережі, об’єктів смарагдової мережі.

Сергій Миколайович Жила. В минулому директор Поліського природного заповідника.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=490209358192955&id=100016116851051

 

Прес-служба КЕКЦ

26.10.2020   Рубрики: Борьба за заповедность, Новости